Global Citizenship Education

Hej alla!

Under förra veckan deltog jag i en workshop i Sydkorea som dels handlade om påverkansarbete, men även om ett utav UNESCO:s nya strategiska områden, Global Citizenship Education. Detta är ett koncept som kan delas upp i tre huvudsakliga dimensioner:

  • Kognitivt: För att förvärva kunskap, förståelse och kritiskt tänkande kring globala frågor och så kallad ”interconnectedness” och ömsesidigt beroende mellan olika länder.
  • Det socio-ekonomiska: Att ha en känsla av tillhörighet till en gemensam mänsklighet, dela värden och ansvar, dela empati, solidaritet och respekt för olikheter och mångfald.
  • Beteendet: Att agera ansvarsfullt på lokala, nationella och globala nivåer för en mer fredlig och hållbar värld.

Det är inom dessa tre kärndimensioner som Global Citizenship Education kan sättas in i ett sammanhang, och UNESCO arbetar just nu med att sprida dessa koncept och idéer.

 

Medarrangörer till workshopen var även APCEIU, Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding. Det hela var även en del utav The United Nations Secretary General’s “Global Education First Initiative, GEFI. Det lanserades redan i September 2012, och målet var att snabba på processen mot målen om ”utbildning för alla” samt de utbildningsrelaterade milleniemålen. Initiativet har hittills strävat mot följane:

  • Samla ihop ett brett spektrum av aktörer som tillsammans kan jobba mot milleniemålens slut.
  • Prioritera kvalitet, samt relevant och förändringsbar utbildning i framtagandet av nya sociala, politiska och utvecklingsmässiga agendor.
  • Generera tillräcklig finansiering för utbildning genom globalt påverkansarbete.

Överlag, så är GEFI’s tre huvudsakliga mål att varje barn ska få utbildning, att förbättra kvalitén på inlärning och att fostra globalt medborgarskap. Något som jag tycker är intressant är hur detta ska föras vidare framöver, nu när de nya målen kommer att ta vid. Fram till dess att de nya målen tar vid så strävar GEFI efter att:

  • Förespråka en bredare och mer ambitiös vision för utbildning i själva kärnan utav post 2015-agendan.
  • Bredda engagemang till globalt medborgarskap med fokus på lärande kring hållbar utveckling.
  • Förespråka att minska den finansiella ojämlikheten i utbildningsnivå, och jobba för att skapa finansiella medel för att skapa möjlighet till utbildning i konfliktdrabbade områden.

Här är ett citat som jag tycker förklarar målet på ett väldigt bra sätt:

“We have to keep the pressure on — because investing in education is the single best way to beat poverty, to drive growth, and to promote more inclusive and peaceful societies. There’s no better way, and that’s what this Initiative is about!” – Irina Bokova, UNESCO Director-General and Executive Secretary of the GEFI High-Level Steering Committee

Sammanfattningsvis så var denna workshop en väldigt rolig och bra möjlighet till att dels lära mig mer om påverkansarbete, men även till att utbyta tankar och erfarenheter med deltagare från hela världen. Något som var extra positivt enligt min mening var att det var väldigt få deltagare från Europa, vilket var bra med tanke på att det är en region som ofta är överrepresenterad i liknande sammanhang. Det var även otroligt givande att prata så mycket kring praktiska erfarenheter kring påverkansarbete, där alla hade sina egna personliga berättelser om hur de hade jobbat för att skapa opinion.

Så, nu slänger jag in lite bilder här så att det inte ska bli för mycket text!

Kort och gott så var detta en väldigt lärorik vecka, och ni får gärna höra av er till mig ifall ni har några frågor, tankar eller idéer. Min mailadress är alexandra.sjolin.falk@lsu.se.

/ Alexandra

16

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *