Andra veckan

Måndag 29 juni

Under måndagen började förhandlingarna med ett mote med representanter från ”Social and Natural Sciences” på temat kring hur vetenskap kan informera lagbeslut, och därefter fortsatte förmiddagens program med temat ”Supporting national action through HLPF outcomes”. MGCY fick även relativt mycket talartid under dagen, vilket var positivt. Sedan var det dags för paus mellan 13-15, men precis som alla andra dagar så är detta inte en tid för lunch, utan det är istället (enligt min mening) the prime time för att ha bilaterala möten eller springa på olika sido-event. Just under denna dag så hade jag fått i uppgift av MGCY att delta på sido-eventet kring ”The SDG Fund’s integrated approach towards sustainable development”. SDG står alltså för Sustainable Development Goals.

Många intressanta punkter togs upp. Bland annat talades det om att framgångar under klimatkonferensen i Paris senare i december inte kommer att vara komplett såvida det inte skapas en plattform som ser till adaptering och mätning. Vidare, så måste NGO’s (non governmental organizations) samt den privata och allmänna sektorn samarbeta för att jobba med den nya hållbarhetsagendan. Detta är något som nämnts väldigt många gånger från ett stort antal medlemsländer, men som så mycket annat så är det viktiga att tänka efter kring vad det innebär i praktiken, och vilken typ av konkreta förändringar som kan genomföras som är obligatoriska att arbeta med, och inte voluntary.

Tisdag 30 juni

Dagen började som vanligt med ett morgonmöte med Major Group for Children and Youth. Vi diskuterade vårt statement som skulle levereras senare under förmiddagen, under ett möte som hölls för alla major groups där de fick chansen att ge sina synpunkter under temat ”Reinforcing major groups and other stakeholder’s participation”.

Dagen fortsatte sedan kring temat kring hur vi kan skapa ett regionalt stöd och support till nationella initiativ för hållbar utveckling. Under dagen höll vi även ett flertal möten med MGCY, där vi bland annat jobbade med att summera vårt Position paper från 20 sidor till 1 sida, för att på så sätt ha ett klarare budskap i vårt påverkansarbete. Många jobbade även med sina inlägg för veckans kommande round table discussions, där jag bland annat ska tala om Sustainable Consumtion and Production.

Vidare deltog jag på ett möte med the United Nation’s Envoy on Youth, tillsammans med de andra ungdomsdelegaterna från Belgien, Tyskland och Nederländerna. Det visade sig vara väldigt givande, där vi diskuterade olika möjligheter till att utveckla ett program för ungdomsdelegater där fler länder har möjlighet att delta, och att skapa finansiella möjligheter för dessa länder att skicka delegater.

Efter dagens alla förhandlingar, sido-event och möten möttes vi på kvällen av en speciell syn nere på bottenvåningen. Där hölls nämligen ett event med anledningen av att Ban Ki Moon formellt skulle inviga en utav FN:s konstutställningar. En vanlig dag här antar jag. Efter det träffades vi med några från MGCY för att prata mer om dagen, och jag fick en chans till att prata mer med några av de ungdomsdelegater som precis hade anlänt den här veckan. Jag måste säga att alla ungdomsdelegater och representanter inom MGCY har varit otroligt öppna och smidiga att samarbeta med för att nå ett så bra resultat som möjligt där vi får chansen att påverka!

Onsdag 1 juli

Dagen började med en session kring temat kring hur olika SIDS (Small Island Development States) kan jobba med hållbarhetsmålen. Senare under samma förmiddag följde jag med några vänner från MGCY till ett möte angående Habitat 3, som är en konferens kring Sustainable Urban Living som kommer äga rum under hösten 2016. Planeringen är just nu i full gång, och processen har hittills involverat många olika organisationer. Jag fick även lära mig mer om processen kring något som kallas ”Urban Thinkers Campus” (som precis hade hållit en konferens i Stockholm) samt kring ”Urban dialogues”, varav den sistnämnda handlar om att skapa diskussioner via online-forum inför Habitat 3-konferensen. Detta för att kunna samla olika organisationers idéer och involvera civilsamhället i agendan. Med mig till detta möte hade jag bland annat Aashish, Chris, Hero och Simon (alla medlemmar i MGCY och den sistnämnde ungdomsdelegat från Belgien).

Efter detta var det dags för dagens sido-event, och jag valde då att gå till ett på temat ”Transparency, Accountability and Participation: Building a Post-2015 Review Architecture that is Fit for Purpose”. Med i panelen var bland annat Save the Children, som talade om vikten av att bygga utefter fyra olika block. Först av allt deltagande som faktiskt är meningsfullt, där civilsamhället får chansen att ge inputs som faktiskt lyssnas till och vägs in i besluten. Vidare även kring möjligheten för att finansiera marginaliserade gruppers deltagande, samt att skapa konkreta möjligheter för människor att delta i förhandlingar från olika platser, till exempel genom att broadcasta möten och även ge möjlighet till att påverka genom skrivna meddelanden.

Den andra delen handlade om inkludering, och vikten av att ha en agenda som är skapad både av och för folket. Vidare togs ämnet transparens upp, och hur det inte kan skapas ett meningsfullt deltagande utan allmän tillgång till information. Slutligen nämndes ordet accountability, vilket har debatterats flitigt under dessa dagar. En bra sak som nämndes var: ”It will not only be what we do, but also what we do not do, for which we should all be held accountable” vilket jag tycker summerar det hela väldigt bra. Möjligheten för olika länder att dela med sig av erfarenheter sinsemellan togs också upp, som ett sätt för medlemsländer att jobba strategiskt med implementering av hållbarhetsmålen.

En annan talare under sido-eventet var Hanna Hansson från organisationen CIVICUS. Hon talade bland annat om hur det finns en varierande kunskap kring HLPF, och behovet av att jobba med ett kapacitets-byggande kring HLPF för olika major groups samt andra stakeholders/intressenter. Vidare nämndes vikten av att översynsprocessen måste inkludera information som är jämförbar på nationell, regional och global nivå, samt även sinsemellan olika mål och temaområden.

En annan punkt om togs upp var vikten av citizen led monitoring, och möjligheten för olika major groups samt andra aktörer från civilsamhället att delta i HLPF-översyn, även gällande stöttandet av statistik och data från medborgare. Slutligen nämndes vikten av att HLPF-översynen måste skapa tydliga länkar till och bygga vidare på andra översynsmekanismer inom FN-systemet, för att på så sätt skapa en så effektiv uppföljning av hållbarhetsmålen som möjligt.

Efter detta var det dags för fortsättningen av dagens sessioner, vilket under eftermiddagen handlade om hur Post 2015-målen bäst kan kommuniceras ut i framtiden, efter att de formellt har antagits. Efter sessionerna fick vi en chans till att bättre lära känna de personer som jobbar på kontoret för UN Envoy on Youth, vilket var väldigt roligt och givande eftersom de jobbar nästan enbart med ungdomsinflytande.

Torsdag 2 juli

Dagen började som vanligt med ett morgonmöte, och efter det satte jag mig för att förbereda det sista inför mitt anförande som skulle hållas under förmiddagen. Morgonens tema var nämligen Sustainable Consumtion and Production, och något som många tog upp var teman kring ansvarsfull produktion, vikten av lokala styrmedel och att skapa en förändring i samhällssynen kring konsumtion och produktion. Även kring nya sätt att spara energi, investera i grön teknologi och att förändra en beteendestruktur. Sverige gjorde även ett inlägg kring utbildning och hållbara livsstilar, och hur det finansiella stödet här spelar en stor roll. Inför mitt inlägg kring SCP hade jag även fått inputs från David Collste, som tidigare varit LSU-representant och som numera är fokalpunkt inom MGCY.

När det väl var dags för mig att tala så nämnde jag bland annat följande:

Sustainable consumption and production (SCP) patterns will be crucial to the realisation of sustainable development. Implementation of the 10 Year Framework of Programmes in support of national and regional programmes is needed, through strong intersectoral partnerships to accelerate the shift towards SCP.
It is imperative to include young people in the creation of new green technologies and jobs. The agenda needs to enable the take-up and diffusion of green technology. This should include the strengthening of national policymakers’ capacity with the inclusion of indigenous and youth to design effective innovative policy for green technology.

MGCY calls for a system that views the economy as a subset of the environment, rather than the opposite. The goal must be to create a social sustainability and development that is within our planetary boundaries. We furthermore support the Environmental Profit and Loss methodology that takes a “cradle to grave” approach when studying the supply chain of a business. This, in order to look at the ecological footprint and environmental impact, but also the process of green jobs and technology.

Vidare, talade jag om begreppet ”dubbel ohållbarhet”, baserat på idén om att hållbar utveckling bygger på att dagens behov kan mötas samtidigt som vi även skapar förutsättningar för framtida generationer att möta sina behov. Vi måste alltså jobba på flera fronter, och kombinera fattigdomsbekämpning med miljöarbete, och dessa måste gå hand i hand. Det finns ingen anledning till att de mest basala behoven av nuvarande generation inte skulle kunna tillgodoses, och faktum är att vi skulle kunna vara den allra första generationen som bekämpar fattigdom. Det finns bland att ett så kallat ”10 year framework of programmes”, som låter oss jobba aktivt med dessa frågor.

Vidare så förde jag fram budskapet om vikten av att se till en socioekonomisk utveckling i kombination med ”decent work” (som tyvärr försvunnit mer och mer i förhandlingarna) och social rättvisa, som är inom kapaciteten för dagens ekosystem. Dessutom betonades vikten av att människor måst ha tillgång till tydlig och tillräcklig information kring ämnet, tillsammans med utbildning för hållbar utveckling på alla nivåer av utbildning.

I avslutet nämnde jag:

MGCY also calls for an initiative where all countries phase out unsustainable consumption and production patterns, with developed countries taking the lead. Moreover, we have to ensure that governments and major public services have sustainable procurement policies to ensure that this generates benefits for both communities and the environment. These policies have to balance factors that include the costs over lifecycles, social justice and equity, safety and security, human rights and good employment conditions.

For over 20 years, SCP has been called for by successive UN environment and development conferences. In 2015, we have a real and critical opportunity to ensure that this issue can be addressed at the scale necessary to make sustainable development a reality.

Mina huvudfrågor till panelisterna var bland annat:

  • What role can education play when involving the people and raising awareness about SCP?
  • What is the best way to communicate these goals and targets to the people, and involve them in the SCP process?
  • What are the first steps to work with dual sustainability that national and local level can take?
  • Furthermore, how can we work with different tax systems in order to implement an ecological tax reform that takes the ecological footprint into account when looking at production and transportation?

Panelisterna nämnde bland annat vikten av interdependence, alltså att målen måste gå hand i hand. Även om hur vi måste skapa medvetenhet kring målen genom utbildning på alla nivåer i samhället.

Senare under dagen var det dags för ett sido-event som organiserades utav den Svenska delegationen och även utav Japan. Det var mycket givande, där bland annat Gunilla Blomqvist från näringsdepartementet berättade om Sveriges arbete med ”sustainable lifestyles”. Vidare deltog Sveriges ambassadör Olof Skoog som moderator. Andra deltagare i panelen var Mr Arab Hoballah från UNEP, Mr Lewis Akenji från IGES, Professor Ishikawa från Kobe University i Japan, samt Sanna Due Sjöström som kom från svenska Naturvårdsverket. Det var i sin helhet ett väldigt interaktivt seminarium, där lyssnarna fick chansen att dela med sig av sina tankar kring de många myter som finns kring matsvinn och liknande ämnen.

Dagen ägnades alltså i sin helhet mycket till hållbar konsumtion och produktion, och eftermiddagens sessioner fortsatte sedan kring ämnet ”Tracking progress through existing mechanisms”.

image (6)image (9)

image (8)image (7)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *