Tredje veckan

Måndagen den 6 juli

Dagen började med ett frukostmöte tillsammans med representanter från UNEP (United Nations Environment Programme) inför organiseringen av UNEA2, vilket är den andra omgången av konferensen i Nairobi kring United Nations Environment Assembly. Jag deltog tillsammans med Aashish från MGCY, och på mötet medverkade även ett tjugotal representanter från olika civila organisationer, däribland Amnesty och The Green Cross.

Vad gäller HLPF så var denna dag starten för the high level segment, och det hela påbörjades med öppningsanföranden från bland annat Jan Eliasson och Ban Ki Moon. Temat under dagens sessioner var bland annat rapport från de tidigare fem dagarnas innehåll, men även kring hur en transformativ och integrerad agenda kan skapas, där olika regeringar, samhällen och FN kan jobba kan jobba parallellt med dessa frågor. Vi hade även förberett ett inlägg från MGCY som bland annat rörde migration i den kontexten.

Senare under dagen deltog jag på ett möte inför planeringen utav World Humanitarian Summit samt ett möte kring Habitat 3 kring framtidens hållbara samhällen, och kring hur MGCY:s förberedelsearbete kan se ut på den fronten. Vidare hade jag tillsammans med de andra nationella ungdomsdelegaterna organiserat ett möte med den koreanska ambassadören, angående ungdomsinflytande och mångfald utav framtidens ungdomsdelegater. I och med att han är blivande president för ECOSOC så kommer han även att vara involverad i det kommande årets ungdomsforum, och det var väldigt bra att vi fick chansen att komma med tankar så pass tidigt i utvecklingsprocessen av forumet.

Tisdag 7 juli

Dagen handlade om temat kring hur den universella agendan kan kommuniceras och implementeras lokalt i de olika medlemsländerna, samt kring hur HLPF bör se ut och utvecklas under de kommande 15 åren.

Senare var jag på ett sidoevent anordnat av EU:s ekonomiska och sociala kommitté, där temat var ”Involvning civil society in the implementation of the Post 2015 agenda”. Det talades bland annat om shared prosperity for all, och att arbeta med “multistakeholde governance systems”, vilka ger civilsamhället chansen och det nödvändiga stödet för att involveras i post 2015-processen. Även kring att skapa en kontinuerlig process, som ger möjligheten både för regeringar och andra stakeholders att ha en framförhållning i sitt arbete, och även att involvera en stor blandning av aktörer.

Vidare talades det om möjligheten till att skapa nya arbetstillfällen för unga i och med den nya gröna utvecklingen av teknologi och innovation, och kring hur miljömässiga utmaningar måste arbetas med i kombination med ekonomiska möjligheter, istället för att se dem som två separata sfärer.

Jamil Ahmad från UNEP (som deltog på gårdagen frukostmöte) talade bland annat om arbetet kring att involvera miljöaspekter inom alla 17 målen, och kring civilsamhällets roll i att bidra med vetenskap och datainsamling. Han talade även om att arbeta med att minska gapet som idag finns mellan vetenskap, teknologi och politiska beslut.

Två andra representanter talade även om att det idag finns olika hög nivå av kunskap kring HLPF inom civilsamhället, och att vi därmed behöver arbeta med kapacitetsbyggande för att utveckla den allmänna kunskapen inom dessa områden, och sprida information kring Post 2015-agendan.

Vidare nämndes temat citizen driven accountability, vilket är något som vi även talade mycket om under det tidigare mötet med LSU:s globala ambassadörer. Han nämnde 7 centrala punkter inom citizen driven accountability, vilket kortfattat innebar:

  • Start local
  • Work together
  • Make space (create platforms for citizen generated data and evidence)
  • Work with champions and find role models
  • Open up (create a transparent process)
  • Sharpen the teeth (meaning strengthen the administration behind post 2015 goals)
  • Report together (incorporate citizens in global SDG reporting)

Detta är alltså en sammanfattning utav hans punkter så som han nämnde dem, men det som jag personligen ser som centralt i denna process är tillgången till information bland civilsamhället, och rättigheten att involvera sig i processen i ett tidigt stadium för att skapa ett deltagande som inte bara är symboliskt, utan som är meningsfullt och konkret. MGCY gjorde även inlägg, bland annat kring vikten av att Post 2015-agendan måste ses som universell, och vikten av att inte bara se till ojämlikhet mellan länder utan också inom länder. En annan punkts som vi tog upp var även vikten av informal education samt att skapa förutsättningar för ett ungdomsinflytande som inkluderar alla nivåer, och som kan fungerar på ett konkret och meningsfullt sätt.

Onsdag 8 juli

Morgonens session handlade om temat ”Reviewing and monitoring progress: What have we learned and how can it advance implementation?”, och leddes bland annat utav Julia Gillard, tidigare premiärminister i Australien och nuvarande chairman för Global Partnership for Education. Senare besökte jag ett sidoevent arrangerat utav FN:s ekonomiska och sociala kommission för the Asia Pacific region, som handlade om utfallen från de regionala konsultationer kring hållbarhetsmålen och Post 2015-agendan som gjorts i området. Under eftermiddagen var det dags för den allra sista delen utav HLPF, och där en av de belgiska ungdomsdelegaterna gjorde ett anförande som vi hade förberett inom MGCY, på temat kring hur den nya hållbarhetsagendans ambitioner kan matchas med proportionerliga implementeringssätt, detta genom olika aspekter som till exempel teknologi, tillgångar, kapacitet och utbildning. Något som jag tycker har varit väldigt positivt överlag är hur arbetssättet har fungerat inom MGCY, och hur vi har delat upp det på så sätt att vi lyckats täcka upp alla sessioner och sido-event på ett sådant sätt att vi fått mycket talartid och uppmärksammats bland många delegationer och medlemsstater, vilket har skapat en känsla av att vi uppmärksammas och lyssnas till. Idag var min sista dag här, och under dessa dagar har jag träffat en bred blandning av människor som alla på olika sätt är involverade i post 2015-processen, dels från olika delegationer men även olika major groups and other stakeholders, NGO’s och så vidare. Imorgon åker några av de aktiva inom MGCY till Addis Ababa för att följa FfD-konferensen (Financing for Development) och i höst åker Astrid Gustafsson hit till New York som svensk ungdomsrepresentant till generalförsamlingen. Till dess kan ni kontakta oss båda på mejl, alexandra.sjolin.falk@lsu.se samt astrid.gustafsson@lsu.se .

Ha det fint!

/ Alexandra

image (10)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *