Congress of Young European Greens

Jag har deltagit i Conference of the Young European Greens, som ägde rum i Budapest under de första dagarna i september. Detta var inte i LSU:s regi, utan genom en annan ungdomsorganisation på teman sammankopplade till hållbar utveckling och ungas deltagande och påverkansarbete. Temat var Reclaim your space in Europe, och handlade om hur urbanisering, utbildning och hållbar utveckling kan sammanlänkas. Det pågick många olika workshops och seminarier, och under första dagen handlade några av dessa om digitala civila rättigheter, nätneutralitet, skydd utav det privata på internet, och hur en kan arbeta för att jobba mot näthat. Det var intressant att höra så många olika tankar och åsikter från andra representanter, i och med att alla dessa kommer från olika miljöorienterade organisationer, men med olika perspektiv och synsätt på frågor.

Senare under dagen hölls ett seminarium kring den rådande situationen i Ukraina, där ett fokus lades på vilka reformer som just nu görs i landet, samt vilket policy som EU håller och bör hålla gentemot landet och situationen i sin helhet. Jag tyckte att det var ett intressant seminarium, men hade gärna sett att fler kvinnor hade deltagit i panelen, samt att åhörarna hade kunnat ges mer utrymme till att komma med olika tankar och frågor.

Den andra dagen påbörjades med ett seminarium kring hållbar utveckling och social rättvisa i ett utav Budapests distrikt. Därefter fanns det ett flertal workshops att välja bland, däribland utbildning för Europa, civic education/livslångt lärande, framtiden för universitet samt en inkluderande utbildning. Under denna session valde jag att delta på den som handlade om civic education, främst för att jag var väldigt nyfiken på ämnet efter att deltagit på en utbildning kring ämnet tidigare under året. Workshopen tog upp teman kring hur vi ser på utbildning, och hur den kan vara både formell och informell. Jag kopplade detta till det nya konceptet ”Global Citizenship Education”, som tagits fram utav UNESCO för att jobba med just dessa frågor, och som lägger vikt vid just att utbildning inte bara handlar om klassiska kunskaper, utan även kring att utveckla egenskaper såsom samarbetsförmåga, förståelse och kritiskt tänkande. Det var även roligt att den som höll i worshopen, Taru Antonnen från Finland, är en person som jag träffat under en tidigare träff med Federation of Young European Greens.

Efter detta var temana blandade kring dels hållbar stadsutveckling, urban gardening, en stad med delade utrymmen och samarbete, samt konst och aktivism på allmänna platser. I det här fallet valde jag att delta på den med temat hållbar stadsutveckling, eftersom det var den jag kunde koppla till mina nuvarande engagemang. Det var även här intressant att höra vad alla har för olika synsätt och åsikter, beroende på tidigare erfarenheter som alla kunde dela med sig av. Det öppnar helt enkelt upp ett större perspektiv än den bubbla som en annars lätt blir van vid, och det var därför positivt att få chansen att diskutera ämnet hållbar stadsutveckling med personer som bor i andra städer och har andra perspektiv på ämnet.

Senare deltog vi i en diskussion på temat ungdomsmigration i Europa, vilket lade mycket fokus på migranter som åkt till London från Östeuropa, och det visades även en film på temat. Under diskussionen deltog bland annat Terry Reintke som är EU-parlamentariker för de gröna partierna, som talade mycket om hur ungdomsarbetslöshet är en av de största faktorerna till dagens migration bland unga. Diskussionen som följde var väldigt lång och intressant, där många fick chansen att komma till tals och ge sin syn på ämnet.

Den sista dagen blev en kort dag, då vi talade om unga människor i Europas roll och position. Under denna session deltog ett flertal unga politiker/aktivister, däribland Terry Reintke från The Greens/EFA, Peter Ungar från LMP i Ungern, samt David Tiser som filmskapare och aktivist.

Jag har deltagit i Conference of the Young European Greens, som ägde rum i Budapest under de första dagarna i september. Detta var inte i LSU:s regi, utan genom en annan ungdomsorganisation på teman sammankopplade till hållbar utveckling och ungas deltagande och påverkansarbete. Temat var Reclaim your space in Europe, och handlade om hur urbanisering, utbildning och hållbar utveckling kan sammanlänkas. Det pågick många olika workshops och seminarier, och under första dagen handlade några av dessa om digitala civila rättigheter, nätneutralitet, skydd utav det privata på internet, och hur en kan arbeta för att jobba mot näthat. Det var intressant att höra så många olika tankar och åsikter från andra representanter, i och med att alla dessa kommer från olika miljöorienterade organisationer, men med olika perspektiv och synsätt på frågor.

Senare under dagen hölls ett seminarium kring den rådande situationen i Ukraina, där ett fokus lades på vilka reformer som just nu görs i landet, samt vilket policy som EU håller och bör hålla gentemot landet och situationen i sin helhet. Jag tyckte att det var ett intressant seminarium, men hade gärna sett att fler kvinnor hade deltagit i panelen, samt att åhörarna hade kunnat ges mer utrymme till att komma med olika tankar och frågor.

Den andra dagen påbörjades med ett seminarium kring hållbar utveckling och social rättvisa i ett utav Budapests distrikt. Därefter fanns det ett flertal workshops att välja bland, däribland utbildning för Europa, civic education/livslångt lärande, framtiden för universitet samt en inkluderande utbildning. Under denna session valde jag att delta på den som handlade om civic education, främst för att jag var väldigt nyfiken på ämnet efter att deltagit på en utbildning kring ämnet tidigare under året. Workshopen tog upp teman kring hur vi ser på utbildning, och hur den kan vara både formell och informell. Jag kopplade detta till det nya konceptet ”Global Citizenship Education”, som tagits fram utav UNESCO för att jobba med just dessa frågor, och som lägger vikt vid just att utbildning inte bara handlar om klassiska kunskaper, utan även kring att utveckla egenskaper såsom samarbetsförmåga, förståelse och kritiskt tänkande. Det var även roligt att den som höll i worshopen, Taru Antonnen från Finland, är en person som jag träffat under en tidigare träff med Federation of Young European Greens.

Efter detta var temana blandade kring dels hållbar stadsutveckling, urban gardening, en stad med delade utrymmen och samarbete, samt konst och aktivism på allmänna platser. I det här fallet valde jag att delta på den med temat hållbar stadsutveckling, eftersom det var den jag kunde koppla till mina nuvarande engagemang. Det var även här intressant att höra vad alla har för olika synsätt och åsikter, beroende på tidigare erfarenheter som alla kunde dela med sig av. Det öppnar helt enkelt upp ett större perspektiv än den bubbla som en annars lätt blir van vid, och det var därför positivt att få chansen att diskutera ämnet hållbar stadsutveckling med personer som bor i andra städer och har andra perspektiv på ämnet.

Senare deltog vi i en diskussion på temat ungdomsmigration i Europa, vilket lade mycket fokus på migranter som åkt till London från Östeuropa, och det visades även en film på temat. Under diskussionen deltog bland annat Terry Reintke som är EU-parlamentariker för de gröna partierna, som talade mycket om hur ungdomsarbetslöshet är en av de största faktorerna till dagens migration bland unga. Diskussionen som följde var väldigt lång och intressant, där många fick chansen att komma till tals och ge sin syn på ämnet.

Den sista dagen blev en kort dag, då vi talade om unga människor i Europas roll och position. Under denna session deltog ett flertal unga politiker/aktivister, däribland Terry Reintke från The Greens/EFA, Peter Ungar från LMP i Ungern, samt David Tiser som filmskapare och aktivist.

Sammanfattningsvis skulle jag säga att dagarna var ordnade på ett sådant sätt att många olika tankar kunde komma till tals, och nya idéer föras fram. Det var även positivt att det var en sådan blandning utav deltagare. Alla kom inte från politiska partier, utan vissa var även journalister och fristående aktivister, men också anställda inom olika miljöorganisationer. Gemensamt för alla var dock att vi delade samma grundläggande värderingar och principer, men med vitt skilda erfarenheter och tankar som vi kunde diskutera kring. Detta gjorde det hela väldigt givande, och skapade möjligheter för att koppla diskussionerna till ämnen som hållbar utveckling samt ungas deltagande och inkludering i beslutandeprocesser.

// Alexandra

11987081_10153243197324315_5769315118478426966_n12002050_10153243197709315_5995236077252828473_n17221_10153243198019315_7052998965388011840_n11951805_10153243197214315_8310473471813055263_n

World Humanitarian Summit

Hej igen!

I början av september deltog jag i The Global Youth Consultation on the World Humanitarian Summit tillsammans med Mathilda Hellström som är UNESCO-representant och ordförande för Sveriges Elevråd SVEA. Konferensen ägde rum i Doha, Quatar, och var alltså en ungdomskonsultation inför WHS som kommer gå av stapeln i maj nästa år. Frågorna rörde humanitär katastrofhjälp, dels i samband med konflikter men även i samband med naturkatastrofer eller sjukdomar. På plats var över ett hundratal representanter, och vissa av dessa hade även varit aktivt involverade under High Level Political Forum on Sustainable Development som jag deltog på i somras.

Konferensen var uppbyggd på ett sätt som både involverade öppna sessioner med paneldiskussioner samt efterföljande diskussioner i mindre grupper, där varje grupp fick föra fram förslag på ämnet utifrån sina tidigare erfarenheter. Förutom att diskutera deltog jag även i rapporteringen och inom drafting group med att koordinera samt att sammanfatta de åsikter som förts fram. Många tankar, såsom capacity building och accountabiliy, är viktiga begrepp som även nämnts mycket under förhandlingarna i FN, men dessa har även tagits upp av många personer utan att preciseras, och vi strävade därför efter att försöka konkretisera detta så mycket som möjligt. I detta ingick även att få fram tydliga förslag och handlingsplaner för hur olika idéer kan genomföras, samt hur barn och unga kan få en aktiv och betydelsefull roll inom dessa processer, men ett meningsfullt och inflytelserikt deltagande på lika villkor.

Vidare presenterades även ett outcome document, som behandlar bland annat uppföljning, krisberedskap, informationsspridning och finansiering. Dokumentet kan läsas i sin helhet här http://childrenyouth.org/2015/09/15/doha-youth-declaration-on-reshaping-the-humanitarian-framework/.

För er som är intresserade skulle jag även varmt rekommendera att läsa mer om MGCY, som står för Major Group for Children and Youth. De var medorganisatörer till denna konsultation, som också har pågått digitalt under ett flertal månader. MGCY skapar en plattform för barn och unga att aktivt engagera sig inom globala frågor inom olika områden, exempelvis hållbar utveckling och demokratisering. Läs gärna mer på deras hemsida! http://childrenyouth.org/

// Alexandra

10455070_10153233080809315_4455552288115795588_n bild

11018637_10204614676915821_1817748916453875844_n