Nouras politiska prioriteringar

Hej!

I början av uppdraget får FN-representanterna i uppgift att skriva politiska prioriteringar. Dessa fungerar som vägledning under året och är de frågor som ungdomsrepresentanten arbetar med. Dessa frågor kommer jag främst att arbeta med. Utöver dessa frågor kommer jag arbeta mycket med de Globala Målen (Agenda 2030), och med frågor kopplade till ungas roll i fred och säkerhet (FN:s säkerhetsråds resolution 2250).

Nouras politiska prioriteringar
Ungdomsrepresentant till FN:s Generalförsamling 2016

Migrations-, flykting-, medborgar- och asylfrågor

Globalt är 65 miljoner människor på flykt. Konflikterna i Syrien och Afghanistan har utlöst den största humanitära krisen sedan andra världskriget. Klimatförändringar kommer i framtiden driva och skapa nya migrationsmönster och tvinga fler människor att lämna sina hem för att söka trygghet och säkerhet på annat håll. Med anledning av detta är det extra viktigt att trycka på flyktingars rätt till mänskliga rättigheter, trygghet och möjligheter till självförverkligande, lagliga vägar, och ett internationellt enhälligt värnande av asylrätten.

Jag vill trycka på de olika rättigheter flyktingar, främst unga flyktingar, saknar. Mänskliga rättigheter ska gälla för alla, alltid, överallt, utan undantag. Dessvärre är detta inte realiteten för majoriteten av flyktingar.  Förutom ett tydligare värnande av asylrätten, är det viktigt att möjliggöra en normal livssituation för människor på flykt: rätt till utbildning, hälsa, självförverkligande, och rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Utbildningsmöjligheter för unga flyktingar måste vara en prioritet, annars riskerar man att skapa en förlorad generation. Att vara flykting ska inte vara att sätta livet på paus. Samma rättigheter och möjligheter ska gälla alla, oavsett om man är på flykt, bor i flyktingläger, är internflykting, befinner sig i ett transitland eller har anlänt till ett land där man sökt asyl.

Vidare är åtminstone 10 miljoner människor i världen statslösa. Statslöshet – att inte ha en nationalitet – uppstår på grund av diskriminering av vissa grupper, omritning av gränser, och luckor i medborgarskapslagar. Även om många stater tillåter förvärv av medborgarskap genom föräldrarnas ursprung oavsett var barnet föds, tillåts kvinnliga medborgare inte att ge nationalitet till sina barn. I 27 länder i världen ges kvinnor inte lika rättighet/möjlighet att överföra nationalitet till sina barn. Detta går tydligt i strid med artikel 15 i FN:s Universal Declaration of Human Rights (1. Everyone has the right to a nationality. 2. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.). 2014 identifierade UNHCR statslösa i 77 länder. Höga antal statslösa finns i Myanmar (Burma), Elfenbenskusten, Thailand och Lettland, såväl som i Dominikanska republiken och Syrien.

Sammanfattningsvis är min prioritering inom dessa frågor att lyfta situationen för unga på flykt, statslösa och papperslösa, ett tydligare värnande av asylrätten, rätten till utbildning, mänskliga rättigheter och möjlighet till självförverkligande för människor på flykt, och det brådskande behovet av att skapa säkra passager och lagliga vägar.

Utbildning

Utbildning är en mänsklig rättighet, en grundsten i kritiskt tänkande och nödvändighet för självförverkligande. Utbildning är dessutom en global katalysator för jämställdhet, hälsa, fred, fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. Det bör vara varje samhälles prioritet att möjliggöra en säker och kvalitativ skolgång för alla barn och unga. Utöver tydliga satsningar för att varje barn och unga ska få gå i skola behövs särskilda resurser och metoder för att nå unga som hittills haft med mindre möjligheter till skolgång; de i kraftig fattigdom, etniska minoriteter, flickor, personer med funktionsvariation, unga på landsbygden, statslösa och unga på flykt eller i flyktingläger. Alla könsbaserade skillnader i tillgång till utbildning måste avskaffas och alla, inklusive personer med funktionsvariation, måste ges likvärdig tillgång till alla utbildningsnivåer och möjlighet till livslångt lärande och skolgång.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *