LSU Globalt

LSU vill stärka ungas rättigheter och inflytande i Sverige och i världen. Därför skapar vi tillsammans med våra internationella partners olika plattformar där unga från olika delar av världen kan mötas, utbyta erfarenheter och kunskaper. En av dessa plattformar är Global Youth Network. Det är ett nätverk som utgörs av 14 globala ambassadörer. Peo Persson och Sofia Höglund är våra globala ambassadörer och LSU:s representanter i nätverket under 2016.

Peo Persson

Peo har sitt engagemang i Active Scout i Lidköping. Där leder han grupper med unga scouter och håller utbildningar. Peo har flera tidigare erfarenheter från internationella projekt och har ett stort intresse för ledarskapsutveckling och ömsesidigt lärande.

Sofia Höglund

Sofia sitter som styrelseledamot i Utrikespolitiska Förbundet i Lund. Där har hon bland annat ansvaret att leda den kommitté som arrangerar föreläsningar och seminarier för att sprida information och öka kunskapen kring internationella frågor och utrikespolitik. Samtidigt pluggar Sofia till en kandidat i utvecklingsstudier och har ett stort intresse för frågor kopplade till jämställdhet och säkerhet.