LSU i EU

LSU– Sveriges ungdomsorganisationer har utsett Alice Bergholtz, till vardags engagerad i Scouterna, och Dana Pourkomeylian, till vardags engagerad i Sveriges Ungdomsråd, till LSU:s representanter i dialogen med unga på EU-nivå och på EU-ordförandeskapens ungdomskonferenser 2016-2017.

Dialog med unga om ungdomspolitiken

Varje ordförandeland arrangerar en ungdomskonferens för att möjliggöra dialog mellan beslutsfattare och ungdomsorganisationer om det ungdomspolitiska samarbetet i EU. LSU utser representanter till olika möten på EU-nivå. Mellan 1 januari 2016 och 30 juni 2017 representerar Alice och Dana LSU:s medlemsorganisationer vid EU-ordförandeskapens ungdomspolitiska konferenser. Konferenserna hålls i Nederländerna, Slovakien och Malta. Under perioden kommer temat för den strukturerade dialogen mellan unga och beslutsfattare vara ”Enabling all young people to engage in a diverse, connected and inclusive Europe – Ready for life, ready for society”. Under våren 2016 kommer Dana och Alice att arbeta med att göra detta tema mer konkret.

Alice och Dana har ett särskilt uppdrag att föra en dialog med LSU:s medlemsorganisationer på temat och se till att svenska ungdomsorganisationers perspektiv och erfarenheter återspeglas i det ungdomspolitiska samarbetet i EU. Läs mer om den strukturerade dialogen och representanternas arbete här >>

Bjud in Alice och Dana till din organisation

Ta tillfället i akt och öka din organisations kunskap om ungdomspolitiken i EU och ta del av Alices och Danas erfarenheter från sitt uppdrag. De besöker gärna ert årsmöte, styrelsemöte eller håller en föreläsning.

Kontakt

  • Alice Bergholtz, alice.bergholtz(a)lsu.se
  • Dana Pourkomeylian, dana.pourkomeylian(a)lsu.se

För mer information eller för att komma i kontakt med LSU:s representanter går det bra att vända sig till LSU:s kansli och Maja Stojanovska, maja.stojanovska(a)lsu.se

Tidigare representanter

1 juli 2014 – 31 december 2015 representerades LSU på EU-ordförandeskapets ungdomskonferenser av Rosaline Marbinah från Utrikespolitiska Förbundet och Per Markus Risman från Sveriges Ungdomsråd.

1 januari 2013 – 30 juni 2014 representerades LSU på EU-ordförandeskapets ungdomskonferenser av Jehna Al-Moushahidi från Rädda Barnens Ungdomsförbund och Ungdom mot rasism, och Per Jonas Partapuoli från Sáminuorra

1 juli 2011 – 31 december 2012 representerades LSU på EU-ordförandeskapens ungdomskonferenser av Niclas Persson från Ungdom mot rasism och Elvira Kivi från Unga Synskadade.

1 januari 2010 – 30 juni 2011 representerades LSU av Senait Berhane, från Saco Studentråd, och Jenny Nilsson, från Sveriges Dövas ungdomsförbund.