LSU i Norden

Nordiska barn- och ungdomskommittén (NORDBUK) är Nordiska ministerrådets rådgivande och samordnande organ i nordiska och internationella barn- och ungdomspolitiska frågor. NORDBUKs övergripande mål är: att göra Norden till den bästa platsen i världen för barn och unga att växa upp i. LSU har två representanter till NORDBUK, ordinarie ledamot Thorgny Arwidson, från Föreningen Nordens ungdomsförbund och suppleanten Eric Tegnander från Ungdomens Nykterhetsförbund.

Kontakt

  • Mirjam Olsson
  • mirjam.olsson@lsu.se
  • 0734-602435